Měsíční archivy: Únor 2013

Plexisklo

Plexisklo je materiál, který se používá při výrobě orientačních systémů. Jedná se o tak zvaný polymethylmethakrylát (PMMA), přezdívá se mu také akrylátové sklo. Je průhledný, svými vlastnostmi podobný termoplastu. Mezi jeho vlastnosti patří čirost a bezbarvost, a to i v silných vrstvách. Díky tomu se při konstrukci orientačních systémů velmi snadno používá. Můžete ho také nabarvit dle potřeby. Při teplotě vyšší než 130 °C se snadno tvaruje. Navíc je i zdravotně nezávadný a při likvidaci nezatěžuje přírodu.

Světelná reklama

Světelná reklama je reklamní plocha (panel), která propaguje určitou firmu, obchod nebo budovu. Využívá se ke zviditelnění ve městech, na okrajích měst i v odlehlých oblastech. Jedná se o jeden z nejefektivnějších způsobů propagace. Světelná reklama dnes využívá k nasvícení LED diody. Může být tvořena grafikou, nápisy, písmeny nebo logy výrobců a značek. Vyznačuje se dlouhou životností a bezúdržbovostí. Pokud je správně provedena, může přilákat tisíce nových potenciálních zákazníků či klientů. Alternativou k ní je reklama na panelech bez osvětlení.

LED světelná reklama

LED osvětlení v současnosti u světelné reklamy patří mezi nejvíce využívané. Dříve se o osvětlení zajišťovalo pomocí neonových trubic. LED diody jsou však spolehlivější, méně náročné a vynikají delší životností. Využívají se jak k podsvícení celých reklamních ploch, tak i k nasvícení jednotlivých písmen nebo například log výrobců. LED modely mají obvyklou životnost v rozmezí dvou až pěti let. Investice do nich se tedy rozhodně vyplatí. Zobrazit celý článek

Orientační systémy ve městech a jejich specifika

Vždy je potřeba rozdělovat orientační systémy v budovách a ve městech. Ačkoliv se na obou místech můžete snadno ztratit a bez orientačních systémů se ani na jednom místě nevyznáte. Typy orientačních systémů se obvykle liší použitým značením. Zatímco v budovách se hojně využívají piktogramy a tabulky s čísly či písmeny, ve městech se přistupuje k různým značkám a směrovkám. Ty mají pomoci stálým obyvatelům i turistům. Mají podobu různých značek a směrovek. Zobrazit celý článek

Orientační systém

Orientační systém je prvek, který usnadňuje orientaci v prostoru. Může mít podobu tabule, cedule, nápisu, piktogramu i jiného grafického prvku. Orientační systémy se dnes využívají na mnoha místech. My si jejich využití mnohdy ani neuvědomujeme. Znázorňují například mapy a cedule v obchodních centrech, v administrativních budovách nebo u lékařů. Piktogramy zachycují různé zákazy a doporučení. Označují například, kde se nachází nouzové schodiště, toalety či sprchy.

Světelná reklama

Mnoho firem, které se zaměřují na výrobu, prodej nebo montáž orientačních systémů se zabývají také světelnou reklamou. Jedná se totiž o oblast, která s naší hlavní tematikou úzce souvisí. Světelná reklama rovněž informuje všechny kolemjdoucí. Na rozdíl ale od orientačních systémů má více propagační a tedy i komerční funkci. Z pohledu výroby se však vyrábí ze shodných materiálů. Bylo by ji teda škoda na našich stránkách nepředstavit. Zobrazit celý článek

Piktogramy a jejich význam

Piktogram je označení pro grafický znak, který znázorňuje určité sdělení nebo pojem. Nákres je velmi jednoduchý, a tedy srozumitelný i pro úplného laika. Běžně se piktogramy využívají v mapách, ale své využití hojně nacházejí také v orientačních systémech, a to jak uvnitř budov, tak zvenčí nebo klidně i v přírodě. Některé piktogramy jsou známé pouze regionálně, jiné zná celý svět (například dopravní značky, označení pro wc nebo nouzový východ). Zobrazit celý článek

Co to jsou orientační systémy budov

Orientační systémy je souhrnný název pro různé orientační cedule a navigace, se kterými se můžete setkat uvnitř budov i zvenčí. Běžně se nachází vždy při vstupu do areálu a návštěvníkům pomohou snadno se zorientovat. Kromě plánků, mapek a popisků se na nich mnohdy znázorňují i různé piktogramy (například toalety) nebo jmenovky. Kromě soukromých firem je využívá i veřejná správa, a to například k označování prostranství a ulic. Zobrazit celý článek